Bilži. Bij' ģīmis pieputināts un kamera pieputināta, bet gan jau kāds jau sevi bilžos, varbūt, atpazīs...
http://www.alnisg.id.lv/alnis/hob/skij/ ... index.html
http://www.alnisg.id.lv/alnis/hob/skij/ ... index.html